content top

Audyt akustyczny, czyli ochrona przed ha...

Inwestorzy decydujący się na budowę obiektu dla własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i dla innych celów, na przykład na sprzedaż bądź wynajem mieszkań, coraz większą uwagę przykładają do komfortu akustycznego w budynku. Związane jest to oczywiście również z wszelkimi zmianami zachodzącymi w otaczającej nas przestrzeni, która szczególnie w dużych aglomeracjach...

Dodatkowa dokumentacja- świadectwo energ...

Z datą 1 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy o konieczności sporządzania dodatkowej dokumentacji dla wszystkich obiektów, dla których występuje się o pozwolenie na budowę, a także dla obiektów i lokali, które mają zostać przeznaczone na sprzedaż. Dokładnie opracowanie takie nazywane jest świadectwem ekstrawertycznym budynku i w skrócie mówiąc, określa...

Wstępujemy o pozwolenie na budowę

Po opracowaniu wszystkich projektów, zarówno pod względem rysunkowym jak i wymaganych opisów technicznych, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, całość opracowania można złożyć jako komplet do Urzędu. Najczęściej należy dostarczyć przynajmniej cztery identyczne komplety. Na tym etapie pracownicy Urzędu przystępują do weryfikacji złożonej...

Projektowanie – obiekty przeznaczone na ...

Osobnego opracowania technologicznego oraz dodatkowych uzgodnień wymagają części budynków lub całe obiekty o przeznaczeniu gastronomicznym. Poza samą dokumentacją architektoniczno – budowlaną, w takich przypadkach konieczne jest sporządzenie projektu technologii gastronomii. Najczęściej wykonują je osoby posiadające doświadczenie w projektowaniu obiektów o takich...

Projektowanie – wymagania przeciwpożarow...

W projektowaniu dużych obiektów, niezwykle znaczące jest dokładnie dobranie poszczególnych elementów pod względem odporności ogniowej. Dotyczy to zarówno rozwiązań konstrukcyjnych, jak i architektonicznych i instalacyjnych. W projektowaniu korzysta się z współpracy rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych, którzy w finalnym etapie uzgadniają dana dokumentację. To oni...

Projektowanie – komunikacja w budynku

We wszystkich budynkach niezmiernie ważne są przestrzenie służące do komunikacji. Mowa tuta między innymi o: schodach, które stanowią połączenie pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, korytarzach czy urządzeniach dodatkowych jak windy osobowe i towarowe. Projektując wszystkie takie elementy w obiektach, należy koniecznie postępować według przepisów. Gwarantuje to nie...

« Older Entries