content top
recent posts

Audyt akustyczny, czyli ochron...

Inwestorzy decydujący się na budowę obiektu dla własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i dla innych celów, na przykład na sprzedaż bądź wynajem mieszkań, coraz większą uwagę przykładają do komfortu akustycznego w budynku. Związane...

Dodatkowa dokumentacja- świade...

Z datą 1 stycznia 2009 roku zaczęły obowiązywać przepisy o konieczności sporządzania dodatkowej dokumentacji dla wszystkich obiektów, dla których występuje się o pozwolenie na budowę, a także dla obiektów i lokali, które mają...

Wstępujemy o pozwolenie na bud...

Po opracowaniu wszystkich projektów, zarówno pod względem rysunkowym jak i wymaganych opisów technicznych, zgromadzeniu niezbędnych dokumentów formalno – prawnych, całość opracowania można złożyć jako komplet do Urzędu....

Projektowanie – obiekty przezn...

Osobnego opracowania technologicznego oraz dodatkowych uzgodnień wymagają części budynków lub całe obiekty o przeznaczeniu gastronomicznym. Poza samą dokumentacją architektoniczno – budowlaną, w takich przypadkach konieczne jest...

Projektowanie – wymagania prze...

W projektowaniu dużych obiektów, niezwykle znaczące jest dokładnie dobranie poszczególnych elementów pod względem odporności ogniowej. Dotyczy to zarówno rozwiązań konstrukcyjnych, jak i architektonicznych i instalacyjnych. W...

Projektowanie – komunikacja w ...

We wszystkich budynkach niezmiernie ważne są przestrzenie służące do komunikacji. Mowa tuta między innymi o: schodach, które stanowią połączenie pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, korytarzach czy urządzeniach dodatkowych jak...

Projektowanie – wymagania dla ...

Warunki techniczne dla obiektów budowlanych, bardzo dokładnie określają wymagania co do pomieszczeń różnego rodzaju. Poza samą kwestią wysokości i oświetlenia, informują również o innych ich parametrach. Dla wielu wnętrz o...